Tekijän­oikeus Kansallis­tarusto.fi palvelussa

Kansallistarusto.fi palvelun kautta julkaistut teokset ovat Suomen ja kansainvälisen tekijänoikeuslain alaista materiaalia ja Tekijä/Tilaaja on yksin vastuussa Kansallistarusto.fi palveluun lataamistaan teksteistä ja kuvista. Tekijä/Tilaaja vakuuttaa, että hänellä on yksin hallussaan tekijänoikeus, tavaramerkki tai tuotesuoja ja kaikki muut oikeudet tekemäänsä julkaisuun ja tilaamiensa kirjojen tuottamiseen käytettäviin teksteihin ja kuviin.

Kaikki näihin oikeuksiin kohdistuvat loukkaukset tai väärinkäytökset ja niistä aiheutuvat seuraamukset ovat yksinomaan Tekijän/Tilaajan vastuulla. Mikäli kolmas osapuoli esittää vaateita tekijänoikeuden ja/tai muiden tämän hallussa olevien oikeuksien pohjalta, Tekijä/Tilaaja vastaa siitä, ettei Kansallistarusto.fi palvelulle aiheudu tästä vahinkoa.

Tekijä/Tilaaja takaa, että Kansallistarusto.fi palvelun kautta julkaistut tekstit ja kuvat eivät millään tapaa riko voimassa olevia Suomen tai kansainvälisiä lakeja, siveettömiä tai loukkaavia, rasismia ja/tai kansanryhmää vastaan tapahtuvaa kiihottamista koskevia lakeja. Kansallistarusto.fi palvelulla on oikeus poistaa välittömästi lainvastaiset julkaisut palvelustaan.

Kansallistarusto.fi palvelussa olevan taitto-ohjelman (Kirjoita), julkaisuohjelman (Julkaise), lukuohjelman (Lue) ja kauppapaikkaohjelman (Myy) sekä Kansallistarusto.fi palvelun tarjoaman muun materiaalin omistaa kokonaisuudessaan Tarusto Kustannus Oy ja sitä suojaavat sekä Suomen että kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö.

Kansallistarusto.fi palvelun kaikki tekstit, logot, tuotantosivujen toiminnan ja designin sekä kaiken muun sivulla www.kansallistarusto.fi omistaa kokonaisuudessaan Tarusto Kustannus Oy ja näitä suojaavat sekä Suomen että kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö.

Tämä Kansallistarusto.fi palvelukokonaisuus on Tarusto Kustannus Oy:n omaisuutta eikä sitä saa millään tapaa kopioida, ladata, levittää tai julkaista ilman Kansallistarusto.fi suostumusta. Sisältöä ei myöskään saa muokata tai muuttaa ilman Kansallistarusto.fi palvelun kirjallista hyväksyntää. Kaikkiin näihin oikeuksiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomessa, Suomen lain mukaan.