Tilaus- ja julkaisu­sopimus

Tekijä/Tilaaja on tutustunut huolellisesti Kansallistarusto.fi/Tarusto Kustannus Oy:n palvelun tilaus-, toimitus- sekä julkaisuehtoihin ja hyväksyy ne rekisteröitymisen ja tilauksen yhteydessä seuraavin ehdoin:

1 § Kansallistarusto.fi luovuttaa rekisteröitymisen jälkeen Tekijän/Tilaajan käyttöön määräajaksi ja sovittua korvausta vastaan taitto-ohjelman, jolla Tekijä/Tilaaja voi kirjoittaa ja taittaa kirjan ja tilata näistä painoksia tai julkaista teoksen sähköisenä eKirjana kansallistarusto.fi palvelussa.
2 § Kansallistarusto.fi sitoutuu toimittamaan tilauksen jälkeen Tekijän/Tilaajan kirjat yhteen osoitteeseen Suomessa n. 2 viikon kuluessa tilauksesta. Kansallistarusto.fi palvelu vastaa siitä, että sen kautta tilatut kirjat ovat toimitettaessa teknisesti virheettömiä.
3 § Tekijällä/Tilaajalla on mahdollisuus julkaista teoksensa erikseen sovittavan määräajan kuluttua Kansallistarusto.fi LUE -palvelussa, josta teosta tai sen osia voi lukea maksutta.
4 § Kansallistarusto.fi palvelu ei voi taata tarkkaa kuvien tai värien toistoa tilatuissa kirjoissa. Kuvien ja värien toisto sekä kirkkaus voivat painetussa kirjassa erota tietokoneen näytön näkymästä. Taitto-ohjelmassa käsikirjoitukseen liitettyjen valokuvien, kuvien ja taulukoiden laatu riippuu resoluutiosta, ohjelmistosta ja niihin liittyvistä asetuksista. Kansallistarusto.fi palvelu ei vastaa siitä, että valokuvat, kuvat ja taulukot, joiden laatu ei ole riittävän hyvä, voidaan painaa asianmukaisesti.
5 § Kansallistarusto.fi palvelusta tilatuilla kirjoilla ei ole yleistä palautusoikeutta ellei kyseessä ole tuotteessa ilmennyt muu käsittelyvirhe (esim. kirjapainon aiheuttama tuote- tai laatuvirhe).

Lopullisen kirjan laatuun vaikuttavat taitto-ohjelmassa käyttäjän itse määrittämät tiedot, joten yksityiskohdat tulee käyttäjän itse varmistaa ennen lopullista hyväksymistä. Tämä tarkoittaa asetteluja, tekstien ja kuvien laatua, resoluutiota sekä tarkkuutta.
6 § Kansallistarusto.fi palvelun kautta julkaistut teokset ovat Suomen ja kansainvälisen tekijänoikeuslain alaista materiaalia ja Tekijä/Tilaaja on yksin vastuussa Kansallistarusto.fi palveluun lataamistaan teksteistä ja kuvista.
7 § Tekijä/Tilaaja vakuuttaa, että hänellä on yksin hallussaan tekijänoikeus, tavaramerkki tai tuotesuoja ja kaikki muut oikeudet tekemäänsä julkaisuun ja tilaamiensa kirjojen tuottamiseen käytettäviin teksteihin ja kuviin.
8 § Kaikkiin tässä sopimuksessa mainittuihin oikeuksiin kohdistuvat loukkaukset tai väärinkäytökset ja niistä aiheutuvat seuraamukset ovat yksinomaan Tekijän/Tilaajan vastuulla. Mikäli kolmas osapuoli esittää vaateita tekijänoikeuden ja/tai muiden tämän hallussa olevien oikeuksien pohjalta, Tekijä/Tilaaja vastaa siitä, ettei Kansallistarusto.fi palvelulle aiheudu tästä vahinkoa.
9 § Tekijä/Tilaaja takaa, että Kansallistarusto.fi palvelun kautta julkaistut tekstit ja kuvat eivät millään tapaa riko voimassa olevia Suomen tai kansainvälisiä lakeja, siveettömiä tai loukkaavia, rasismia ja/tai kansanryhmää vastaan tapahtuvaa kiihottamista koskevia lakeja.
10 § Kansallistarusto.fi palvelulla on oikeus poistaa välittömästi lainvastaiset julkaisut palvelustaan.
11 § Kansallistarusto.fi palvelussa olevan taitto-ohjelman (Kirjoita), julkaisuohjelman (Julkaise), lukuohjelman (Lue) ja kauppapaikkaohjelman (Myy) sekä Kansallistarusto.fi palvelun tarjoaman muun materiaalin omistaa kokonaisuudessaan Tarusto Kustannus Oy ja sitä suojaavat sekä Suomen että kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö.
12 § Kansallistarusto.fi palvelun kaikki tekstit, logot, tuotantosivujen toiminnan ja designin sekä kaiken muun sivulla www.kansallistarusto.fi omistaa kokonaisuudessaan Tarusto Kustannus Oy ja näitä suojaavat sekä Suomen että kansainvälinen tekijänoikeuslainsäädäntö.
13 § Kansallistarusto.fi palvelukokonaisuus on Tarusto Kustannus Oy:n omaisuutta eikä sitä saa millään tapaa kopioida, ladata, levittää tai julkaista ilman Kansallistarusto.fi suostumusta. Sisältöä ei myöskään saa muokata tai muuttaa ilman Kansallistarusto.fi palvelun kirjallista hyväksyntää.
14 § Kaikkiin näihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomessa, Suomen lain mukaan.